Chatka SKSK Kolberga

Najmłodszym “dzieckiem” Fundacji jest Placówka typu rodzinnego Chatka SKSK.

Rozpoczęła ona swoją działalność we wrześniu 2021 roku. Jest to Dom dla małych dzieci. Może w nim przebywać 8-10 dzieci bez ograniczeń wiekowych. 

Najmłodsza nasza wychowanka trafiła do nas prosto ze szpitala tuż po urodzeniu. Wiele naszych dzieci już trafiło do adopcji. Wszystkie bardzo korzystają z pomocy i życzliwości Naszych Przyjaciół.