Chata SKSK II Sikorskiego

Od 2011 roku na przedmieściach Świdnicy działa Chata SKSK II, czyli druga placówka opiekuńcza prowadzona dla Powiatu Świdnickiego. 

Jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza dla 14-15 dzieci od 10 roku życia. Już wiele naszych “dzieciaków” stało się dorosłymi ludźmi. Pokończyli szkoły, pozakładali rodziny, a nawet zaczęli pracę w Fundacji. To nasz wychowanek, który obecnie kończy studia magisterskie, napisał książkę o swoim życiu i spotkaniu z nami oraz wspiera innych naszych wychowanków organizując dla nich wszechstronną pomoc. Jesteśmy z nich dumni i jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w części ich życia. 

Obecnie w Chacie najmłodsza wychowanka ma 7 lat (jest ze swoją 11 letnią siostrą), a najstarszy wychowanek ma 19 lat. Wszyscy podopieczni bardzo korzystają z pomocy i życzliwości Naszych Przyjaciół.