fundacja ziemi świdnickiej

Przekaż 1,5% podatku

Wesprzyj naszą Fundację

Fundacja Ziemi Świdnickiej „SKSK”

Data rejestracji w KRS: 18.03.2005 r. | KRS: 0000230762 | Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 12.02.2008 r.
Nasze placówki:

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK”

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata II „SKSK”

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chatka „SKSK”

Poza placówkami Fundacja prowadzi różne działania wspierające i realizuje programy oraz granty. Między innymi udzielamy pomocy rodzinom w kryzysie, wspieramy materialnie i specjalistycznymi działaniami osoby potrzebujące oraz współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji projektów.

Aktualności