Świdnicka podróż do wolontariatu – zostań przyjacielem dziecka z Fundacją SKSK

bbb


Trwa nabór wolontariuszy!

więcej informacji pod nr telefonu Punktu Wolontariatu: 731 215 455

 


 

Zaproszenie do Projektu

Fundacja ma spore osiągnięcia i doświadczenie w organizacji instytucjonalnej opieki zastępczej. Coraz skuteczniej organizowany jest system opieki nad dzieckiem i rodziną, co przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych w Naszym Mieście. Ważnym zadaniem w tym obszarze jest propagowanie dobrych rozwiązań oraz poszukiwanie, aktywizacja i szkolenie ludzi, którzy wprowadzą je w życie.

Aktualnie realizowany jest ważny etap budowy systemu wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieciaków mieszkających na stałe w trzech CHATACH SKSK = placówkach o charakterze domów dziecka. Projekt: Świdnicka Podróż do Wolontariatu-zostań przyjacielem dziecka z Fundacją SKSK, który stanowi istotny element w nowym, zaplanowanym systemie pieczy zastępczej w Świdnicy. Dzięki otrzymanym na ten etap środkom – FIO, mamy szansę znacznie przyspieszyć i jeszcze bardziej rozpowszechnić naszą Świdnicką Podróż.

W zawiązku z podjęciem działań, mających na celu aktywne propagowanie idei wolontariatu na terenie Świnicy, poprzez projekt Świdnicka Podróż do Wolontariatu, kierujemy zaproszenie do wszystkich zainteresowanych wspólnym podróżowaniem do budowania lepszego dzieciństwa.

Każde dziecko pragnie żyć w kochającej rodzinie.

Organizatorzy Projektu

Rekrutacja do I cyklu projektu trwa!
Szczegóły znajdziesz w aktualnościach lub w Biurze Projektu.
Zapraszamy!

prezentacjaPrezentacja projektu

 


 

Cele i działania

Z myślą o lepszej przyszłości Wychowanków i Wychowanek placówek CHATA SKSK oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych opieką asystentów rodzin, w partnerstwie i we współpracy z Miastem Świdnica oraz Telewizją Wrocław, Fundacja SKSK realizuje projekt: ŚWINICKA PODRÓŻ DO WOLONTARIATU- ZOSTAŃ PRZYJACIELEM DZIECKA Z FUNDACJĄ SKSK.

Kierujemy się przekonaniem, że doświadczenie, wiedza i zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na rzecz instytucji pieczy zastępczej są BEZCENNE dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu naszych podopiecznych.

Dlatego celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą , działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin i wychowanków pieczy zastępczej.

Cel główny jest realizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost liczby profesjonalnie przygotowanych wolontariuszy do pracy z Wychowankami CHAT SKSK, Rodzinami objętymi opieką asystentów rodzin
 • rekrutacja 36 wolontariuszy instytucji pieczy zastępczej, zamieszkujących w Świdnicy i okolicach
 • przeszkolenie wolontariuszy w zakresie: BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, przygotowanie podstawowe wg schematu na asystentów rodzinnych, warsztaty przygotowania podstawowego w obszarze kompetencji miękkich, warsztaty treningu umiejętności wychowawczych
 • wsparcie wolontariuszy udzielane przez mentorów i specjalistów, w tym indywidualne doradztwo zawodowe
 • zdobywanie doświadczenia w pracy z Wychowankami pieczy zastępczej i rodzinami objętymi opieką asystentów rodzin
 • Zwiększenie pomocy korekcyjno – kompensacyjnej dla wychowanków pieczy zastępczej przez pracę wolontariuszy
 • rekrutacja 36 Wychowanków instytucji pieczy zastępczej
 • rekrutacja 9 rodziców wychowanków rokujących na powrót dziecka do naturalnej rodziny
 • rekrutacja rodzin objętych opieką asystentów rodzin łącznie 116 osób
 • Wzrost świadomości społeczności lokalnej, dotyczącej wsparcia instytucjonalnej opieki zastępczej, jako istotnej formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu wychowanków/ek pieczy zastępczej, dzięki szerokiej akcji informacyjno – promocyjnej wśród mieszkańców Świdnicy i Dolnego Śląska /promocja projektu i emisja materiału w TVP/.
 • Promocja i reklama plakatowa
 • promocja projektu na stronie internetowej
 • artykuły w prasie
 • emisja 21 reportaży w TVP WROCŁAW

Projekt realizowany jest z w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Priorytet: II Aktywne społeczeństwo
Numer i nazwa kierunku działania: Rozwijanie wolontariatu
Realizator: Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK
Wartość projektu: 408 070 
Okres realizacji projektu: czerwiec 2014 – listopad 2016


 

Comments are closed.