Projekty

SWIDNICA Od 2012 roku w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 28/2  jest realizowany projekt „Świdnica dla Rodziny”. Jest to realizacja zadania zleconego przez Prezydenta Miasta Świdnica: „Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą”. Zadanie polegające na wspieraniu rodzin pracą asystentów rodziny i specjalistów w różnych dziedzinach (prawnik, pedagog, psycholog) jest finansowane ze środków Gminy Miasto Świdnica.

Comments are closed.