Fundacja

Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”

Data rejestracji w KRS: 18.03.2005 r.

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 12.02.2008 r.

 

Cele statutowe:

  1. Prowadzenie placówek pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, placówek readaptacji społecznej).
  1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka, Pogotowia Rodzinnego, Pogotowia Opiekuńczego).
  1. Udzielanie wsparcia osobom i instytucjom prowadzącym placówki wyżej wymienionych typów w zakresie konsultingu: „know how”, wdrażania programów specjalistycznych, pozyskiwanie i udzielanie pomocy materialnej.
  2. Prowadzenie szkoleń dla pracowników wyżej wymienionych placówek;
  3. Tworzenie i wdrażanie specjalistycznych programów readaptacyjnych, wyprowadzających z nieporadności społecznej, rehabilitacyjnych oraz resocjalizacyjnych.
  4. Wspieranie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.
  5. Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień i patologii społecznej.

 

Placówki:

 

Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów”

adres: 58-100 Świdnica, ul. Łokietka 13/1

typ placówki: wsparcia dziennego

data powstania: 1 września 2005

ilość miejsc: 30

 

Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska”

adres: 58-100 Świdnica, ul. Jagiellońska 30

typ placówki: wsparcia dziennego

data powstania: 1 marca 2008

ilość miejsc: 15

 

Osiedlowy Klub Integracyjny „Zarzecze”

adres: 58-100 Świdnica, ul. Jodłowa 21

typ placówki: wsparcia dziennego

data powstania: 2 stycznia 2013

ilość miejsc: 30

 

Osiedlowe Kluby Integracyjne są placówkami wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i spełniają standardy tej ustawy.

 

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK”

adres: 58-100 Świdnica, ul. Wielecka 22, tel. 074 853 39 18

typ placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego

data powstania: 1 lutego 2008

ilość miejsc: 14

 

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK”

adres: 58-130 Żarów, ul. Wiosenna 13, tel. 607 182 88

typ placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego

data powstania: 2 stycznia 2010

ilość miejsc: 14

 

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata II „SKSK”

adres: 58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego 62a, tel. 74 856 88 48

typ placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego

data powstania: 14  października 2011

ilość miejsc: 14

Chaty są placówkami opiekuńczo – wychowawczymi typu socjalizacyjnego.

 

Projekt „Świdnica dla Rodziny” realizowany w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 28/2, tel. 74 850 14 99

W ramach tego projektu Fundacja wspiera ok. 80 rodzin świdnickich prowadząc w nich pracę przez czterech asystentów rodziny oraz udzielając im pomoc przez specjalistów: adwokata, pedagoga – specjalistę do spraw rodziny i psychologa.

Projekt realizowany od 1 marca 2012 roku.

 

Ponad to Fundacja realizuje projekty szkoleniowe i pomocowe.

Fundacja realizowała jako wykonawca projekty systemowe i unijne między innymi prowadząc szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Fundacja do tej pory współpracowała z czterema powiatami, a aktualnie z dwoma. Ściśle współpracuje z jedną gminą a, okazjonalnie z kilkoma innymi.

 

 

Comments are closed.