Bezpiecznie w przyszłość


Fundacja Ziemi Świdnickiej SKSK w partnerstwie z FUNDACJĄ MERKURY realizuje projekt pod nazwą: BEZPIECZNIE W PRZYSZŁOŚĆ

 

Wychowankowie przebywający w placówkach typu socjalizacyjnego są zagrożeni marginalizacją z wielu powodów mających swoje źródło w zaniedbaniach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach biologicznych. Dzieci te są opóźnione szkolnie, zaniedbane zdrowotnie i zaburzone emocjonalnie i rozwojowo (FAS – płodowy zespół alkoholowy, ADHD, depresje, etc.) oraz niedostosowane społecznie. Aby złagodzić ww. zagrożenie wykluczeniem należy wspierać instytucje pieczy zastępczej poprzez zwiększenie oferty wysokiej jakości usług społecznych.

 

Projekt jest odpowiedzią na te potrzeby. Przewiduje wsparcie 90  dzieci i młodzieży, będących wychowankami 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu

socjalizacyjnego do 14 osób z terenu ZIT AW, w okresie XI 2017 – X 2019. Wsparcie to będzie obejmowało dostarczenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług, w tym:

usługi aktywnej integracji dla dzieci poniżej 15 r. ż.
pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dla młodzieży powyżej 15 r. ż.
wsparcie w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków
wsparcie terapeutyczne wychowanków wg potrzeb
rozwijanie współpracy z rodzinami biologicznymi wychowanków i z otoczeniem.
Wsparciem zostanie objętych 90 dzieci i młodzieży przebywających w następujących placówkach;

Dom Dzieci nr 1,2,3 i 4 prowadzone przez Fundacje Pomocy Dzieciom SALVATOR
Chata SKSK nr I i II prowadzone przez Fundację Ziemi Świdnickiej SKSK oraz  Smyk prowadzony przez Fundację Rokfordzik
„Nad Potokiem” w Lubominie, prowadzoną przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu

Harmonogramy działań

 

Terminarz działań grudzień Terminarz działań kwiecień Terminarz na sierpień
Terminarz działań marzec Terminarz działań na lipiec Terminarz na wrzesień
Terminarz działań na czerwiec Terminarz działań luty Terminarz działań październik
Terminarz działań styczeń Terminarz działań na maj Terminarz działań na listopad
Terminarz działań na grudzień Terminarz działań na styczeń 2019


 

Comments are closed.